Wednesday, August 29, 2007

ಸವಿಯೊ ಸವಿಯೊ

ಚಿತ್ರ: ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು
ನಿರ್ದೇಶನ: ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ
ಸಂಗೀತ: ಆರ್. ಪಿ. ಪಟ್ನಾಯಕ್
ಸಾಹಿತ್ಯ: ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಗಾಯನ: ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್

ನಾಯಕಿ: ಸವಿಯೊ ಸವಿಯೊ .. ಒಲವ ನೆನಪು
ಎದೆಯ ನಿಧಿಯೆ ಅನುರಾಗ
ನಾಯಕ: ಸವಿಯೊ ಸವಿಯೊ .. ಒಲವ ನೆನಪು
ಎದೆಯ ನಿಧಿಯೆ ಅನುರಾಗ..

ನಾಯಕ: ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲಿ ಕಾಡುವೆ ಏತಕೆ..
ನಾಯಕಿ: ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲಿ ಕಾಡುವೆ ಏತಕೆ..

ನಾಯಕ: ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಾ ಹೊಳೆವಾಗ
ಭೂಮಿಯಂತೆ ನೀ ಬಾ..
ನಾಯಕಿ: ಭೂಮಿಯಂತೆ ನಾ ಕರೆವಾಗ
ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲಂತೆ ನೀ ಬಾ..

ಸವಿಯೊ ಸವಿಯೊ .. ಒಲವ ನೆನಪು
ಎದೆಯ ನಿಧಿಯೆ ಅನುರಾಗ

..


ನಾಯಕಿ: ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಒಲವೆಂಬ ರಂಗವಲ್ಲಿ..
ನಿನಗಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ ನೋಡು ಬಾ
ನಾಯಕ: ಹೆಯ್ ಹೆಯ್ ಹೇ. ಒಡಲಾಳ ತಂತು ಸ್ನೇಹ
ಒಡಮೂಡಿ ಬಂತು ಮೋಹ..
ಕತೆಯಾಗಿ ಕಾಡಿತು ಮೂಡಿತು..
ನಾಯಕಿ: ನೀ ಗದ್ಯಾದೋಳದ್ದೀದ ಪದ್ಯಾದ ಮಧ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಭಾವಾರ್ಥವೆ..
ನಾಯಕ: ನೀ ಗದ್ಯಾದೋಳದ್ದೀದ ಪದ್ಯಾದ ಮಧ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಭಾವಾರ್ಥವೆ..

ಸವಿಯೊ..

ನಾಯಕ: ಮರುಭೂಮಿಯಾನದಲ್ಲಿ
ಅಮೃತದ ಧಾರೆ ಚೆಲ್ಲಿ
ತಂಪಾಯ್ತು ಜೀವಕೆ ಭಾವಕೆ..
ನಾಯಕಿ: ಹಾ ಹಾ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಿನಲ್ಲು
ಚುಮುಗುಡುವ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲು
ಬಿಸಿಯಾಯ್ತು ಮಯ್ಯಿಗು ಮನಸಿಗೂ..
ನಾಯಕ: ನೀ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಇಚ್ಛೆಯ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ..
ನಾಯಕಿ: ನೀ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಇಚ್ಛೆಯ ಗಂಡಲ್ಲವೇ..


ನಾಯಕಿ: ಸವಿಯೊ ಸವಿಯೊ .. ಒಲವ ನೆನಪು
ಎದೆಯ ನಿಧಿಯೆ ಅನುರಾಗ
ನಾಯಕ: ಸವಿಯೊ ಸವಿಯೊ .. ಒಲವ ನೆನಪು
ಎದೆಯ ನಿಧಿಯೆ ಅನುರಾಗ..

ನಾಯಕ:ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲಿ ಕಾಡುವೆ ಏತಕೆ..
ನಾಯಕಿ: ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲಿ ಕಾಡುವೆ ಏತಕೆ..

No comments: